پاک کردن DNS Cache

پس از انتقال هاست به میزبان جدید شما باید DNS Cache خود را پاک کنید. برای این منظور کافی است دستور زیر را Command Promp اجرا نمایید:

ipconfig /flushdns

dns cache

برچسب ها

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله