نحوه پینگ گرفتن


اکثر اوقات برای مشاهده آی پی یا اطلاع از قطعی سایت ping  گرفته میشود

به صورت همزمان دکمه R و ویندوز را روی کیبورد فشار دهید ,پنجره زیر باز می شود. 


در پنجره باز شده cmd را تایپ کرده و سپس روی دکمه ok کلیک کنید.

در پنجره باز شده  ping asanrayan.com را تایپ کنید به جای asanrayan.com آدرس سایت خود را وارد نمایید سپس دکمه enter روی صفحه کلید را بفشارید و آی پی سایت خود را مشاهده کنید.برچسب ها

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله