نحوه نصب دایرکت ادمین در سنتوس 6 ودر سنتوس 7

گام اول با دستور زیر سیستم عامل خود را به روز کنید:

sudo yum update –y

نصب دایرکت ادمین در سنتوس 6

برای نصب دایرکت ادمین در سنتوس 6 نیاز به نصب یک سری پیش نیاز ها دارید. برای این کار، دستور زیر را وارد کنید:
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf
automake libtool which patch mailx db4-devel:

نصب دایرکت ادمین در سنتوس 7

برای نصب دایرکت ادمین نیاز در سنتوس 7 پیش نیاز های دیگری دارید ( پیش نیاز های centos 6 نیازی نیست ). برای نصب این پیش نیاز ها، دستور زیر را وارد کنید:
yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI
بعد از نصب پیش نیازها به سراغ دانلود فایل نصب دایرکت ادمین می رویم
wget http://www.directadmin.com/setup.sh
با دستور زیر، دسترسی های لازم را به فایل نصب بدهید:
chmod 755 setup.sh
دستور زیر را وارد کنید تا فرآیند نصب به صورت اتوماتیک آغاز می گردد

./setup.sh

در ادامه از شما اطلاعات لایسنس درخواست خواهد شد که مطابق اطلاعات داده شده به شما تکمیل می کنید و سپس اطلاعاتی راجع به custom build و امثالهم از شما درخواست می شود. این موارد ارتباط مستقیمی با کانفیگ مورد نیاز شما دارد که می بایست بر اساس نیاز خود آن ها را انتخاب کنید

برچسب ها

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله