ایجاد فیلتر برای ایمیل ها

این گزینه به شما امکان فیلتر کردن یک نوع ایمیل را میدهد.تنظیمات برای تمام ایمیل ها اعمال میشود.

برای ایجاد یک فیلترجدید در کنترل پنل به منوی"E-Mail Menu" بروید ،سپس روی ایکن"Filters" کلیک کنید.


ایجاد فیلتر برای ایمیل

برای تغییر یا حذف یک فیلتر انرا انتخاب و"Delete Selected" یا modify رابزنید.

ایجاد فیلتر برای ایمیل

 

برچسب ها

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله