فروش هاست - لینوکس خارج کشور

پلن ۱ - لینوکس ۵۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

کنترل پنل اختصاصی cPanel
سالانه فقط

پلن ۲ - لینوکس ۱۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

کنترل پنل اختصاصی cPanel
سالانه فقط

پلن ۳ - لینوکس ۲۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه 10 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

کنترل پنل اختصاصی cPanel
سالانه فقط

پلن ۴ - لینوکس ۵۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه 20 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

کنترل پنل اختصاصی cPanel
سالانه فقط

پلن ۵ - لینوکس ۱۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه 30 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

کنترل پنل اختصاصی cPanel
سالانه فقط

پلن ۶ - لینوکس ۲۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه 50 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

کنترل پنل اختصاصی cPanel
سالانه فقط

پلن ۷ - لینوکس ۵۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه 100 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

کنترل پنل اختصاصی cPanel
سالانه فقط

پلن ۸ - لینوکس ۱۰۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه 200 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

کنترل پنل اختصاصی cPanel
سالانه فقط

Powered by WHMCompleteSolution