ثبت دامنه

نام دامنه جدید مورد نظر خود را تایپ نمایید تا امکان ثبت آن بررسی گردد

مرور پسوندها بر اساس موضوع

دامنه
هزینه ثبت دامنه
هزینه انتقال دامنه
هزینه تمدید دامنه
.com
1,300,000 ریال
1 Year
1,300,000 ریال
1 Year
1,300,000 ریال
1 Year
.net
1,630,000 ریال
1 Year
1,630,000 ریال
1 Year
1,630,000 ریال
1 Year
.org
1,630,000 ریال
1 Year
1,630,000 ریال
1 Year
1,630,000 ریال
1 Year
.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.info
470,000 ریال
1 Year
1,860,000 ریال
1 Year
1,860,000 ریال
1 Year
.biz
1,960,000 ریال
1 Year
1,960,000 ریال
1 Year
1,960,000 ریال
1 Year
.us
1,310,000 ریال
1 Year
1,310,000 ریال
1 Year
1,310,000 ریال
1 Year
.co
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.ws
3,830,000 ریال
1 Year
3,830,000 ریال
1 Year
3,830,000 ریال
1 Year
.name
1,330,000 ریال
1 Year
1,330,000 ریال
1 Year
1,330,000 ریال
1 Year
.mobi
2,670,000 ریال
1 Year
2,670,000 ریال
1 Year
2,670,000 ریال
1 Year
.tv
5,040,000 ریال
1 Year
5,040,000 ریال
1 Year
5,040,000 ریال
1 Year
.pro
2,250,000 ریال
1 Year
2,250,000 ریال
1 Year
2,250,000 ریال
1 Year
.co.uk
980,000 ریال
1 Year
980,000 ریال
1 Year
980,000 ریال
1 Year
.eu
940,000 ریال
1 Year
880,000 ریال
1 Year
940,000 ریال
1 Year
.asia
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.top
1,410,000 ریال
1 Year
1,410,000 ریال
1 Year
1,410,000 ریال
1 Year
.tel
1,820,000 ریال
1 Year
1,820,000 ریال
1 Year
1,820,000 ریال
1 Year
.country
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.company
1,010,000 ریال
1 Year
1,010,000 ریال
1 Year
1,010,000 ریال
1 Year
.live
3,020,000 ریال
1 Year
3,020,000 ریال
1 Year
3,020,000 ریال
1 Year
.shop
4,830,000 ریال
1 Year
4,830,000 ریال
1 Year
4,830,000 ریال
1 Year
.store
8,050,000 ریال
1 Year
8,050,000 ریال
1 Year
8,050,000 ریال
1 Year
.sale
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.business
1,010,000 ریال
1 Year
1,010,000 ریال
1 Year
1,010,000 ریال
1 Year
.online
5,040,000 ریال
1 Year
5,040,000 ریال
1 Year
5,040,000 ریال
1 Year
.agency
2,620,000 ریال
1 Year
2,620,000 ریال
1 Year
2,620,000 ریال
1 Year
.clinic
6,650,000 ریال
1 Year
6,650,000 ریال
1 Year
6,650,000 ریال
1 Year
.center
2,620,000 ریال
1 Year
2,620,000 ریال
1 Year
2,620,000 ریال
1 Year
.city
2,620,000 ریال
1 Year
2,620,000 ریال
1 Year
2,620,000 ریال
1 Year
.site
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.blog
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.tech
7,050,000 ریال
1 Year
7,050,000 ریال
1 Year
7,050,000 ریال
1 Year
.cloud
3,020,000 ریال
1 Year
1,520,000 ریال
1 Year
1,520,000 ریال
1 Year
.download
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.me
2,350,000 ریال
1 Year
2,350,000 ریال
1 Year
2,350,000 ریال
1 Year
.men
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.game
60,380,000 ریال
1 Year
60,380,000 ریال
1 Year
60,380,000 ریال
1 Year
.trade
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.digital
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.design
6,650,000 ریال
1 Year
6,650,000 ریال
1 Year
6,650,000 ریال
1 Year
.domains
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.host
13,090,000 ریال
1 Year
13,090,000 ریال
1 Year
13,090,000 ریال
1 Year
.black
7,170,000 ریال
1 Year
7,170,000 ریال
1 Year
7,170,000 ریال
1 Year
.stream
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.love
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.life
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.win
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.xyz
1,610,000 ریال
1 Year
1,610,000 ریال
1 Year
1,610,000 ریال
1 Year
.in
1,720,000 ریال
1 Year
1,490,000 ریال
1 Year
1,720,000 ریال
1 Year
.uk
980,000 ریال
1 Year
980,000 ریال
1 Year
980,000 ریال
1 Year
.de
820,000 ریال
1 Year
610,000 ریال
1 Year
610,000 ریال
1 Year
.cc
1,610,000 ریال
1 Year
1,610,000 ریال
1 Year
1,610,000 ریال
1 Year
.bz
3,430,000 ریال
1 Year
3,430,000 ریال
1 Year
3,430,000 ریال
1 Year
.at
1,770,000 ریال
1 Year
1,770,000 ریال
1 Year
1,770,000 ریال
1 Year
.li
1,040,000 ریال
1 Year
1,040,000 ریال
1 Year
1,040,000 ریال
1 Year
.se
2,250,000 ریال
1 Year
2,250,000 ریال
1 Year
2,250,000 ریال
1 Year
.ایران
0 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.co.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.app
2,670,000 ریال
1 Year
2,670,000 ریال
1 Year
2,670,000 ریال
1 Year
.ac.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های متنوع آسان رایان انتخاب کنید

پکیج های هاست آسان رایان متناسب با هر نوع نیاز و بودجه

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

(مخصوص تمدید دامنه های بین المللی ثبت شده خارج از آسان رایان)

با انتقال دامنه خود به حساب کاربری تان در آسان رایان، تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید.

کاربر گرامی :

  • در صورتی که دامین خود را از شرکتی غیر از آسان رایان خریداری کرده اید و هم اکنون قصد تمدید آن توسط آسان رایان را دارید، کافی است با وارد کردن نام دامین خود و Auth-code آن دامین در همین صفحه، آن را به اکانت کاربری خود در آسان رایان منتقل نمایید.

    لازم به ذکر است با این انتقال دامنه شما به مدت یکسال نیز تمدید خواهد شد.  
*

Transfer a domain

*