ثبت دامنه

نام دامنه جدید مورد نظر خود را تایپ نمایید تا امکان ثبت آن بررسی گردد

مرور پسوندها بر اساس موضوع

دامنه
هزینه ثبت دامنه
هزینه انتقال دامنه
هزینه تمدید دامنه
.com
759,000 ریال
1 Year
759,000 ریال
1 Year
759,000 ریال
1 Year
.net
900,000 ریال
1 Year
990,000 ریال
1 Year
990,000 ریال
1 Year
.org
990,000 ریال
1 Year
990,000 ریال
1 Year
990,000 ریال
1 Year
.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.info
270,000 ریال
1 Year
970,000 ریال
1 Year
970,000 ریال
1 Year
.biz
980,000 ریال
1 Year
980,000 ریال
1 Year
980,000 ریال
1 Year
.us
660,000 ریال
1 Year
660,000 ریال
1 Year
660,000 ریال
1 Year
.co
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.ws
1,920,000 ریال
1 Year
1,920,000 ریال
1 Year
1,920,000 ریال
1 Year
.name
670,000 ریال
1 Year
670,000 ریال
1 Year
670,000 ریال
1 Year
.mobi
750,000 ریال
1 Year
1,130,000 ریال
1 Year
1,130,000 ریال
1 Year
.tv
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
.pro
1,010,000 ریال
1 Year
1,010,000 ریال
1 Year
1,010,000 ریال
1 Year
.co.uk
500,000 ریال
1 Year
500,000 ریال
1 Year
500,000 ریال
1 Year
.eu
480,000 ریال
1 Year
480,000 ریال
1 Year
450,000 ریال
1 Year
.asia
1,010,000 ریال
1 Year
1,010,000 ریال
1 Year
1,010,000 ریال
1 Year
.top
710,000 ریال
1 Year
710,000 ریال
1 Year
710,000 ریال
1 Year
.tel
910,000 ریال
1 Year
910,000 ریال
1 Year
910,000 ریال
1 Year
.country
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.company
510,000 ریال
1 Year
510,000 ریال
1 Year
510,000 ریال
1 Year
.live
1,510,000 ریال
1 Year
1,510,000 ریال
1 Year
1,510,000 ریال
1 Year
.shop
2,420,000 ریال
1 Year
2,420,000 ریال
1 Year
2,420,000 ریال
1 Year
.store
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.sale
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.business
510,000 ریال
1 Year
510,000 ریال
1 Year
510,000 ریال
1 Year
.online
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
.agency
1,310,000 ریال
1 Year
1,310,000 ریال
1 Year
1,310,000 ریال
1 Year
.clinic
3,330,000 ریال
1 Year
3,330,000 ریال
1 Year
3,330,000 ریال
1 Year
.center
1,310,000 ریال
1 Year
1,310,000 ریال
1 Year
1,310,000 ریال
1 Year
.city
1,310,000 ریال
1 Year
1,310,000 ریال
1 Year
1,310,000 ریال
1 Year
.site
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.blog
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.tech
3,530,000 ریال
1 Year
3,530,000 ریال
1 Year
3,530,000 ریال
1 Year
.cloud
1,510,000 ریال
1 Year
760,000 ریال
1 Year
760,000 ریال
1 Year
.download
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.me
1,180,000 ریال
1 Year
1,180,000 ریال
1 Year
1,180,000 ریال
1 Year
.men
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.game
30,190,000 ریال
1 Year
30,190,000 ریال
1 Year
30,190,000 ریال
1 Year
.trade
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
202,000 ریال
1 Year
.digital
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.design
3,330,000 ریال
1 Year
3,330,000 ریال
1 Year
3,330,000 ریال
1 Year
.domains
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.host
6,550,000 ریال
1 Year
6,550,000 ریال
1 Year
6,550,000 ریال
1 Year
.black
3,020,000 ریال
1 Year
3,020,000 ریال
1 Year
3,020,000 ریال
1 Year
.stream
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.love
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.life
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.win
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
2,020,000 ریال
1 Year
.xyz
810,000 ریال
1 Year
810,000 ریال
1 Year
810,000 ریال
1 Year
.in
860,000 ریال
1 Year
750,000 ریال
1 Year
860,000 ریال
1 Year
.uk
500,000 ریال
1 Year
500,000 ریال
1 Year
500,000 ریال
1 Year
.de
420,000 ریال
1 Year
310,000 ریال
1 Year
310,000 ریال
1 Year
.cc
810,000 ریال
1 Year
810,000 ریال
1 Year
810,000 ریال
1 Year
.bz
1,720,000 ریال
1 Year
1,720,000 ریال
1 Year
1,720,000 ریال
1 Year
.at
890,000 ریال
1 Year
890,000 ریال
1 Year
890,000 ریال
1 Year
.li
510,000 ریال
1 Year
510,000 ریال
1 Year
510,000 ریال
1 Year
.se
1,170,000 ریال
1 Year
1,170,000 ریال
1 Year
1,170,000 ریال
1 Year
.ایران
0 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.co.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.app
1,500,000 ریال
1 Year
1,500,000 ریال
1 Year
1,500,000 ریال
1 Year
.ac.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های متنوع آسان رایان انتخاب کنید

پکیج های هاست آسان رایان متناسب با هر نوع نیاز و بودجه

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

(مخصوص تمدید دامنه های بین المللی ثبت شده خارج از آسان رایان)

با انتقال دامنه خود به حساب کاربری تان در آسان رایان، تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید.

کاربر گرامی :

  • در صورتی که دامین خود را از شرکتی غیر از آسان رایان خریداری کرده اید و هم اکنون قصد تمدید آن توسط آسان رایان را دارید، کافی است با وارد کردن نام دامین خود و Auth-code آن دامین در همین صفحه، آن را به اکانت کاربری خود در آسان رایان منتقل نمایید.

    لازم به ذکر است با این انتقال دامنه شما به مدت یکسال نیز تمدید خواهد شد.  
*

Transfer a domain

*