ثبت دامنه

نام دامنه جدید مورد نظر خود را تایپ نمایید تا امکان ثبت آن بررسی گردد

مرور پسوندها بر اساس موضوع

دامنه
هزینه ثبت دامنه
هزینه انتقال دامنه
هزینه تمدید دامنه
.com
1,339,000 ریال
1 Year
1,339,000 ریال
1 Year
1,339,000 ریال
1 Year
.net
1,760,000 ریال
1 Year
1,760,000 ریال
1 Year
1,760,000 ریال
1 Year
.org
1,760,000 ریال
1 Year
1,760,000 ریال
1 Year
1,760,000 ریال
1 Year
.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.info
1,920,000 ریال
1 Year
1,920,000 ریال
1 Year
1,920,000 ریال
1 Year
.biz
1,850,000 ریال
1 Year
1,850,000 ریال
1 Year
1,850,000 ریال
1 Year
.us
1,100,000 ریال
1 Year
1,100,000 ریال
1 Year
1,100,000 ریال
1 Year
.co
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.ws
3,190,000 ریال
1 Year
3,190,000 ریال
1 Year
3,190,000 ریال
1 Year
.name
1,110,000 ریال
1 Year
1,110,000 ریال
1 Year
1,110,000 ریال
1 Year
.mobi
2,220,000 ریال
1 Year
2,220,000 ریال
1 Year
2,220,000 ریال
1 Year
.tv
4,200,000 ریال
1 Year
4,200,000 ریال
1 Year
4,200,000 ریال
1 Year
.pro
1,880,000 ریال
1 Year
1,880,000 ریال
1 Year
1,880,000 ریال
1 Year
.co.uk
810,000 ریال
1 Year
810,000 ریال
1 Year
810,000 ریال
1 Year
.eu
780,000 ریال
1 Year
780,000 ریال
1 Year
780,000 ریال
1 Year
.asia
1,680,000 ریال
1 Year
1,680,000 ریال
1 Year
1,680,000 ریال
1 Year
.top
1,170,000 ریال
1 Year
1,170,000 ریال
1 Year
1,170,000 ریال
1 Year
.tel
1,510,000 ریال
1 Year
1,510,000 ریال
1 Year
1,510,000 ریال
1 Year
.country
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.company
840,000 ریال
1 Year
840,000 ریال
1 Year
840,000 ریال
1 Year
.live
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
.shop
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
4,030,000 ریال
1 Year
.store
6,710,000 ریال
1 Year
6,710,000 ریال
1 Year
6,710,000 ریال
1 Year
.sale
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.business
840,000 ریال
1 Year
840,000 ریال
1 Year
840,000 ریال
1 Year
.online
4,200,000 ریال
1 Year
4,200,000 ریال
1 Year
4,200,000 ریال
1 Year
.agency
2,180,000 ریال
1 Year
2,180,000 ریال
1 Year
2,180,000 ریال
1 Year
.clinic
5,540,000 ریال
1 Year
5,540,000 ریال
1 Year
5,540,000 ریال
1 Year
.center
2,180,000 ریال
1 Year
2,180,000 ریال
1 Year
2,180,000 ریال
1 Year
.city
2,180,000 ریال
1 Year
2,180,000 ریال
1 Year
2,180,000 ریال
1 Year
.site
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.blog
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.tech
5,870,000 ریال
1 Year
5,870,000 ریال
1 Year
5,870,000 ریال
1 Year
.cloud
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
.download
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.me
1,940,000 ریال
1 Year
1,940,000 ریال
1 Year
1,940,000 ریال
1 Year
.men
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.game
50,310,000 ریال
1 Year
50,310,000 ریال
1 Year
50,310,000 ریال
1 Year
.trade
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.digital
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.design
5,540,000 ریال
1 Year
5,540,000 ریال
1 Year
5,540,000 ریال
1 Year
.domains
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.host
10,910,000 ریال
1 Year
10,910,000 ریال
1 Year
10,910,000 ریال
1 Year
.black
5,970,000 ریال
1 Year
5,970,000 ریال
1 Year
5,970,000 ریال
1 Year
.stream
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.love
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.life
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.win
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
3,360,000 ریال
1 Year
.xyz
1,350,000 ریال
1 Year
1,350,000 ریال
1 Year
1,350,000 ریال
1 Year
.in
1,430,000 ریال
1 Year
1,430,000 ریال
1 Year
1,430,000 ریال
1 Year
.uk
810,000 ریال
1 Year
810,000 ریال
1 Year
810,000 ریال
1 Year
.de
680,000 ریال
1 Year
510,000 ریال
1 Year
510,000 ریال
1 Year
.cc
1,350,000 ریال
1 Year
1,350,000 ریال
1 Year
1,350,000 ریال
1 Year
.bz
2,860,000 ریال
1 Year
2,860,000 ریال
1 Year
2,860,000 ریال
1 Year
.at
1,460,000 ریال
1 Year
1,460,000 ریال
1 Year
1,460,000 ریال
1 Year
.li
860,000 ریال
1 Year
860,000 ریال
1 Year
860,000 ریال
1 Year
.se
1,930,000 ریال
1 Year
1,930,000 ریال
1 Year
1,930,000 ریال
1 Year
.ایران
0 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.co.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.app
2,230,000 ریال
1 Year
2,230,000 ریال
1 Year
2,230,000 ریال
1 Year
.ac.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
.website
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
2,520,000 ریال
1 Year
.pet
1,880,000 ریال
1 Year
1,880,000 ریال
1 Year
1,880,000 ریال
1 Year
.sch.ir
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year
40,000 ریال
1 Year

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های متنوع آسان رایان انتخاب کنید

پکیج های هاست آسان رایان متناسب با هر نوع نیاز و بودجه

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

(مخصوص تمدید دامنه های بین المللی ثبت شده خارج از آسان رایان)

با انتقال دامنه خود به حساب کاربری تان در آسان رایان، تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید.

کاربر گرامی :

  • در صورتی که دامین خود را از شرکتی غیر از آسان رایان خریداری کرده اید و هم اکنون قصد تمدید آن توسط آسان رایان را دارید، کافی است با وارد کردن نام دامین خود و Auth-code آن دامین در همین صفحه، آن را به اکانت کاربری خود در آسان رایان منتقل نمایید.

    لازم به ذکر است با این انتقال دامنه شما به مدت یکسال نیز تمدید خواهد شد.  
*

Transfer a domain

*