مشاهده مقالات با برچسب 'فیلتر-کردت-کلمات-خاص-در-ایمیل'

 ایجاد فیلتر برای ایمیل ها

این گزینه به شما امکان فیلتر کردن یک نوع ایمیل را میدهد.تنظیمات برای تمام ایمیل ها اعمال میشود. برای ایجاد یک...