هاست لینوکس هاست وردپرس هاست ابری هاست دانلود
پنل هاست موردنیاز خود را انتخاب کنید

با خرید هاست از آسان رایان یک دامنه رایگان هدیه بگیرید

موقعیت سرور:

کنترل پنل:

هاست وردپرس ایران - 500MB

هاست آموزشی

 • حجم 500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 548 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 1GB

مناسب سایت های وبلاگی

 • حجم 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 548 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 2GB

مناسب سایت های فروشگاهی

 • حجم 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 548 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 5GB

هاست وردپرس اختصاصی

 • حجم 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 448 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 10GB

پرفروش ترین هاست وردپرس

 • حجم 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 548 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 20GB

برای بیزینس‌های درحال گسترش

 • حجم 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 1148 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 50GB

هاست وردپرس ویژه

 • حجم 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 1948 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 100GB

هاست وردپرس پرحجم

 • حجم 100 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 2148 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 500MB

هاست آموزشی

 • حجم 500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 548 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 1GB

مناسب سایت های وبلاگی

 • حجم 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 548 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 2GB

مناسب سایت های فروشگاهی

 • حجم 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 548 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 5GB

هاست وردپرس اختصاصی

 • حجم 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 448 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 10GB

پرفروش ترین هاست وردپرس

 • حجم 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 548 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 20GB

برای بیزینس‌های درحال گسترش

 • حجم 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 1148 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 50GB

هاست وردپرس ویژه

 • حجم 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 1948 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس ایران - 100GB

هاست وردپرس پرحجم

 • حجم 100 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 2148 هزار تومان
 • دامنه IR رایگان در خرید هاست سالیانه

هاست وردپرس اروپا - 2GB

مناسب سایت های فروشگاهی

 • حجم 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 548 هزار تومان

هاست وردپرس اروپا - 5GB

هاست وردپرس اختصاصی

 • حجم 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه -0.0001 هزار تومان

هاست وردپرس اروپا - 10GB

پرفروش ترین هاست وردپرس

 • حجم 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 990 هزار تومان

هاست وردپرس اروپا - 20GB

برای بیزینس‌های درحال گسترش

 • حجم 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • سی پنل
 • ماهیانه 1900 هزار تومان

هاست وردپرس اروپا - 2GB

مناسب سایت های فروشگاهی

 • حجم 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 548 هزار تومان

هاست وردپرس اروپا - 5GB

هاست وردپرس اختصاصی

 • حجم 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 948 هزار تومان

هاست وردپرس اروپا - 10GB

پرفروش ترین هاست وردپرس

 • حجم 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 990 هزار تومان

هاست وردپرس اروپا - 20GB

برای بیزینس‌های درحال گسترش

 • حجم 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • گواهی SSL رایگان
 • هارد پرسرعت NVMe/SSD
 • دایرکت ادمین
 • ماهیانه 1900 هزار تومان
ویژگی های مشترک هاست های آسان رایان
پلن ها و امکانات هاست وردپرس
پلن یک پنل دو پلن سه پنل چهار پلن پنج پلن شش پلن هفت پلن هشت
فضای هاست 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB
ثبت رایگان دامنه (با خرید هاست سالیانه)
SSL رایگان
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
انتخاب ورژن php
کنترل پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل
محل دیتاسنتر ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد
گارانتی عودت وجه 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز
نوع هارد SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe
وب سرور لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید
DNS اختصاصی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
انتقال سایت برای هاست سالانه رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
بک آپ گیری ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی
سیستم امنیتی غیرقابل نفوذ از طریق CageFS
آنتی اسپم پیشرفته
وب میل آنلاین
پروتکل IMAP / SMTP / POP
بهینه شده با Mariadb
دسترسی PhpMyadmin
کران جاب سفارشی
امکان فوروارد کردن دامنه
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
448 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
1148 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
1948 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
2148 هزار تومان
خرید هاست
پلن یک پنل دو پلن سه پنل چهار پلن پنج پلن شش پلن هفت پلن هشت
فضای هاست 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB
ثبت رایگان دامنه (با خرید هاست سالیانه)
SSL رایگان
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
انتخاب ورژن php
کنترل پنل دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد ایران - برج میلاد
گارانتی عودت وجه 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز
نوع هارد SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe
وب سرور لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید
DNS اختصاصی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
انتقال سایت برای هاست سالانه رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
بک آپ گیری ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی
سیستم امنیتی غیرقابل نفوذ از طریق CageFS
آنتی اسپم پیشرفته
وب میل آنلاین
پروتکل IMAP / SMTP / POP
بهینه شده با Mariadb
دسترسی PhpMyadmin
کران جاب سفارشی
امکان فوروارد کردن دامنه
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
448 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
1148 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
1948 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
2148 هزار تومان
خرید هاست
پلن یک پنل دو پلن سه پنل چهار پلن پنج پلن شش پلن هفت پلن هشت
فضای هاست 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB
ثبت رایگان دامنه (با خرید هاست سالیانه)
SSL رایگان
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
انتخاب ورژن php
کنترل پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل سی پنل
محل دیتاسنتر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر
گارانتی عودت وجه 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز
نوع هارد SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe
وب سرور لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید
DNS اختصاصی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
انتقال سایت برای هاست سالانه رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
بک آپ گیری ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی
سیستم امنیتی غیرقابل نفوذ از طریق CageFS
آنتی اسپم پیشرفته
وب میل آنلاین
پروتکل IMAP / SMTP / POP
بهینه شده با Mariadb
دسترسی PhpMyadmin
کران جاب سفارشی
امکان فوروارد کردن دامنه
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
-0.0001 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
990 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
1900 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
3788 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
3788 هزار تومان
خرید هاست
پلن یک پنل دو پلن سه پنل چهار پلن پنج پلن شش پلن هفت پلن هشت
فضای هاست 500MB 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB 50GB 100GB
ثبت رایگان دامنه (با خرید هاست سالیانه)
SSL رایگان
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
انتخاب ورژن php
کنترل پنل دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین دایرکت ادمین
محل دیتاسنتر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر اروپا - هتزنر
گارانتی عودت وجه 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز 7 روز
نوع هارد SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe SSD/NVMe
وب سرور لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید لایت اسپید
DNS اختصاصی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
انتقال سایت برای هاست سالانه رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
بک آپ گیری ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی ماهانه / هفتگی
سیستم امنیتی غیرقابل نفوذ از طریق CageFS
آنتی اسپم پیشرفته
وب میل آنلاین
پروتکل IMAP / SMTP / POP
بهینه شده با Mariadb
دسترسی PhpMyadmin
کران جاب سفارشی
امکان فوروارد کردن دامنه
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
348 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
548 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
948 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
990 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
1900 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
3788 هزار تومان
خرید هاست
ماهیانه
3788 هزار تومان
خرید هاست

هاست وردپرس ایران

هاست وردپرس داخل کشور آسان رایان با قرارگیری سرور در ایران (دیتاسنتر برج میلاد)، برای وب سایت‌هایی که عمده بازدیدکنندگان آنها در داخل کشور هستند، بسیار مناسب است. به عبارتی زمانی که کاربر از داخل ایران اطلاعاتی را از یک سرور در موقعیت ایران که‌ هاست مربوطه روی آن می‌باشد درخواست کند، اطلاعات در یک مسیر کوتاه و بدون نیاز به مسیردهی از روترهای خارج از کشور، به‌دست کاربر سایت شما خواهد رسید لذا سایت شما در داخل کشور بسیار سریع تر لود می گردد.
آسان رایان برای هاست های وردپرسی که به کاربران خود ارائه می دهد سخت افزارهای قوی تر و مناسب تری اختصاص داده است و منابع سرور نیز از جمله رم و سی پی یو بیشتری به هاست وردپرس اختصاص داده شده ، پس با خیال آسوده، می‌توانید هاست وردپرسی خود را با هر کنترل پنلی که مدنظر دارید، در موقعیت ایران خرید کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوید.

هاست وردپرس ایران
هاست وردپرس اروپا

هاست وردپرس اروپا

هاست های وردپرس آسان رایان در موقعیت خارج از ایران نیز ارائه می‌شود. درصورتی‌که در وب‌سایت وردپرسی شما از سرویس‌هایی که به دلایل تحریم نیاز به سرور خارج از کشور با آی پی خارج از ایران داشته باشند استفاده می‌کنید و یا عمده بازدیدکنندگان وب‌سایت شما در خارج از ایران هستند، هاست وردپرس خارج کشور مناسب نیاز شما می‌باشد. هاست های وردپرسی اروپا با قرارگیری در دیتاسنتر هتزنر آلمان (موقعیت سرورهای خارج کشور آسان رایان، عمدتا در آلمان، فنلاند و اتریش می باشد) دارای سخت افزارهای بسیار قوی و به صورت سرورهای ابری (هاست ابری) هستند که از آپ تایم بسیار بالایی برخوردارند. بنابراین می‌توانید با خیال راحت هاست وردپرس خود را با کنترل پنل موردنظرتان، در موقعیت خارج از ایران خرید نمایید.

همه چیز درباره هاست وردپرس:

سیستم مدیریت محتوای وردپرس که اکنون اکثر شرکت ها و اشخاص به دلیل طراحی سریع و هزینه راه اندازی نسبتا پایین از آن برای طراحی سایت هاشون استفاده می کنند، دارای پلاگین های بسیار زیادی است که تعداد عمده ای از آنها در هسته اصلی وردپرس قرار دارند. به همین دلیل سایت های وردپرسی نیاز به استفاده بیش از حد معمول از منابع سرور دارند و برای جلوگیری از کاهش کیفیت و انعطاف پذیری سایت وردپرسی، بهتر است که از هاست مخصوص وردپرس استفاده کنید که دارای منابع و سخت افزار قوی هست و پلاگین های مورد نیاز هم روی هاست وردپرس نصب می باشد.

هاست های وردپرس آسان رایان عموما با سیستم عامل CloudLinux و کنترل پنل های محبوب cPanel و DirectAdmin و وب سرور لایت اسپید و استوریج‌ های SSD یا NVMe و تکنولوژی http/2 ارائه می شوند.

همچنین به منظور دستیابی به بهترین عملکرد هاست وب سایت وردپرسی شما، سرور میزبان هاست وردپرس شما، می بایست مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خاصی باشد که در پلن های دیگر هاست لینوکس یا هاست کلودلینوکس ضروری نیست.

استانداردهای هاست وردپرس هر روز در حال ارتقاء است

از آن جا که وردپرس هر روز در حال ارتقاء به روزرسانی و افزایش کارایی های این پلتفرم دوست داشتنی است، لذا استانداردهای یک هاست وردپرسی هم نیاز به ارتقاء و بهبود همیشگی و مداوم دارند.

آسان رایان می کوشد تا روز به روز، امکانات و قابلیت ها و سرعت هاست های ارائه شده مخصوصا هاست وردپرس را افزایش دهد تا کاربران عزیز لااقل دغدغه مشکلات معمول هاست سایت خود مخصوصا هاست وردپرس خود را نداشته باشند.

سرعت سایت خود را با هاست وردپرس پرسرعت بالا ببرید.

صدها هزار میزبان وب وجود دارد که اکثر آنها حداقل شرایط را برای یک سایت وردپرسی برآورده می کنند و انتخاب یکی از میان این همه هاست وردپرسی می تواند کاری طاقت فرسا باشد.

درست مانند گل ها که برای رشد به محیط مناسبی نیاز دارند، وردپرس نیز زمانی که روی یک هاست وردپرس خوب و عالی باشد، بهترین عملکرد را دارد.

چرا هاست وردپرس را از آسان رایان تهیه کنیم؟

انتخاب بهترین هاست برای یک وب سایت از مهمترین اجزای اصلی هر وب سایت موفق است که اغلب هم نادیده گرفته می شود،

در مورد هاست وردپرس هم همین طور است و بهترین هاست وردپرس می تواند هم روی بالا بردن سرعت سایت وردپرس شما و هم برای بهبود سئو سایت وردپرس شما، بسیار مفید و موثر واقع شود و سئوی سایت وردپرسی شما را بهبود بخشد و در نتیجه افزایش فروش را نیز در پی داشته باشد. انواع مختلفی از گزینه های میزبانی وردپرس مانند هاست رایگان، هاست اشتراکی، سرور مجازی VPS، سرور اختصاصی و هاست مخصوص وردپرس موجود است. در این راهنما به شما کمک می کنیم تا بهترین هاست وردپرس را برای وب سایت خود انتخاب کنید.

آسان رایان با سالها تجربه در ارائه خدمات هاستینگ، دامنه، طراحی سایت و سئو سایت، همواره کوشیده تا بهترین هاست را از لحاظ کیفیت و سرعت بالای هاست به کاربران خود ارائه دهد، در خصوص هاست وردپرس هم تمام تلاش تیم هاستینگ آسان رایان، تمرکز روی ارائه بهترین هاست وردپرس ایران و اروپا (آلمان، اتریش و فنلاند) می باشد.

آسان‌رایان از بزرگترین سایت های فروش هاست وردپرس در ایران است که با هزاران کاربر و سالها تجربه در شرکت های میزبان وردپرس، اهمیت انتخاب بهترین شرکت هاست وردپرس را می داند.

هدف ما از ایجاد این مطلب به عنوان راهنمای انتخاب بهترین هاست، این است که با بیش از 17 سال تجربه و بینش خود، مواردی که باید هنگام انتخاب یک شرکت هاستینگ برای کسب و کار خود در نظر بگیرید را با شما به اشتراک بگذاریم.

لذا در این صفحه به دلیل اینکه مطالب عموما در مورد هاست وردپرس است، پس تعریف بهترین هاست وردپرس را می آوریم.

ویژگی های بهترین هاست وردپرس:

بهترین هاست وردپرس باید مقدار قابل قبولی از رم (Ram) سرور را در اختیار داشته باشد.

بهترین هاست وردپرس باید مقدار قابل قبولی از سی پی یو (Cpu) سرور را در اختیار داشته باشد.

بهترین هاست وردپرس باید مقدار قابل قبولی از سرعت نوشتن روی هارد (Storage) سرور را در اختیار داشته باشد.

بهترین هاست وردپرس باید خلوت باشد و صدها سایت، روی یک سرور میزبانی نشود مگر آنکه سخت افزار سرور بسیار قوی باشد.

بهترین هاست وردپرس باید تمامی کانفیگ های نرم افزاری هاست مخصوص وردپرس را داشته باشد.

بهترین هاست وردپرس باید حتما مجهز به کلودلینوکس باشد تا هم منابع سایت های وردپرس دیگر روی سرور مدیریت شود و هیچ سایت وردپرسی منابع اختصاص یافته به هاست وردپرس دیگری را اشغال نکند و هم امنیت سایت های وردپرس روی هاست تامین شود.

بهترین هاست وردپرس باید آپ تایم 9/99 درصد به بالا داشته باشد.

بهترین هاست وردپرس چه در ایران باشد و چه اروپا یا آمریکا باید در دیتاسنتری معتبر با استانداردهای موردنیاز واقع باشد.

بهترین هاست وردپرس باید مجهز به هارد SSD یا NVMe باشد.

بهترین هاست وردپرس باید کنترل پنل قوی داشته باشد که از نظر ما در حال حاضر فقط سی پنل و دایرکت ادمین می باشد.

بهترین هاست وردپرس باید امکان انتخاب و تغییر ورژن PHP توسط کاربر را داشته باشد و این به آن علت است که قالب ها و بسته های نصبی وردپرس، گاهی روی ورژن های پی اچ پی خاصی پاسخگو هستند.

بهترین هاست وردپرس باید مجهز به http-2 باشد.

بهترین هاست وردپرس باید وب سرور لایت اسپید (LiteSpeed) داشته باشد.

بهترین هاست وردپرس باید SSL رایگان داشته باشد.

بهترین هاست وردپرس باید پشتیبانی حرفه ای داشته باشد.

همه پلن های هاست وردپرس آسان رایان، تمامی مزایای بالا را دارند. پس یک لحظه هم در خرید هاست وردپرس از آسان رایان شک نکنید، چون آسان رایان 14 روز هم گارانتی عودت وجه دارد و در صورت نارضایتی از هاست وردپرسی خود به هر علت، مبلغ پرداخت شده به حساب شما قابل عودت است.

ضمن اینکه یک دامنه IR رایگان هم روی هاست خود از آسان رایان هدیه می گیرید.

سوالات متداول

هاست وردپرس همان هاست لینوکس و یا کلودلینوکس است که منابع سخت افزاری قوی تری دارد و ماژول های مورد نیاز وردپرس نیز روی این هاست ها فعال است.

هاست وردپرسی که البته سیستم عامل آن همان لینوکس و یا کلودلینوکس است از منابع رم و سی پی یو بالاتری نسبت به سایر هاست های لینوکسی برخوردار است و پلاگین ها و ماژول های مورد نیاز وردپرس نیز روی سرورهای هاست وردپرس نصب می باشد.

برای تمامی هاست های وردپرس آسان رایان (داخل و خارج ایران) می توانید هنگام خرید هاست، کنترل پنل سی پنل cPanel و یا دایرکت ادمین DirectAdmin را انتخاب نمایید.

در هاست های مخصوص وردپرس منابع اختصاص یافته به هر هاست بالاتر از هاست های اشتراکی است و پلاگین ها و ماژول های مورد نیاز وردپرس نیز روی سرورهای هاست وردپرس نصب می باشد.

سرورهای داخل کشور هاست وردپرس آسان رایان در دیتاسنتر برج میلاد و خارج کشور آن در دیتاسنتر هتزنر و در کشورهای آلمان، فنلاند و اتریش قرار دارند.

خیر، ولی محدودیت بسیار کمتر از هاست های اشتراکی است و دسترسی سایت به منابع سخت افزاری خیلی بیشتر است.

برای استفاده از قالب های وردپرس می توانید آن را از سایت هایی که ارائه می دهند خرید نمایید و آن را روی هاست وردپرس آسان رایان استفاده نمایید.

بکاپ گیری از هاست های وردپرس نیز مانند هاست های دیگر آسان رایان به صورت هفتگی انجام می گردد.

بله در هاست های وردپرسی آسان رایان می توانید cms هایی نظیر پرستاشاپ، opencart، جوملا و ... را نیز نصب نمایید.

بله، تمامی امکانات هاست لینوکس در هاست وردپرس پشتیبانی می گردد.

آخرین ها از وبلاگ

ما در وبلاگ آسان رایان در آموزش تنهایتان نمی گذاریم!

هاست سازگار با وردپرس هاست مخصوص وردپرس هاست وردپرس وردپرس هاست وردپرس خرید هاست وردپرس هاست وردپرس ایران خرید هاست و دامنه برای وردپرس هاست حرفه ای وردپرس خرید هاست مخصوص وردپرس خرید هاست برای وردپرس هاست ابری وردپرس هاست اختصاصی وردپرس خرید هاست اختصاصی وردپرس هاست وردپرس اختصاصی خرید هاست وردپرس اختصاصی خرید هاست حرفه ای وردپرس هاست پرسرعت وردپرس خرید هاست وردپرس ایران اسپید هاست وردپرس پرسرعت خرید هاست وردپرسی فروش هاست وردپرس هاست وردپرسی خرید هاست وردپرس ارزان تنظیمات وردپرس هک سایت وردپرسی افزودن نوشته در وردپرس هاست وردپرس حرفه ای خرید هاست ارزان وردپرس خرید هاست وردپرس حرفه ای خرید هاست و دامین وردپرس قراردادن مطلب جدید در وردپرس تاریخچه وردپرس درباره وردپرس نصب وردپرس در دایرکت ادمین هاست لینوکس یا ویندوز برای وردپرس هاست وردپرس ابری نصب وردپرس روی دایرکت ادمین میزبان وردپرس مشکلات وردپرس ایران وردپرس جوملا یا وردپرس نصب وردپرس روی سی پنل افزونه سئو سایت وردپرس افزونه سئو وردپرس افزایش امنیت وردپرس سئو وردپرس اپن کارت یا وردپرس هاست رایگان وردپرس سئو سایت وردپرس بهبود سئو سایت وردپرس بهترین افزونه سئو وردپرس هاست و دامنه رایگان وردپرس

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آسان رایان می باشد
Registrant Rights and Responsibilities