چرخه حیات دامنه های ir.

دوره آزاد (Available):

در این دوره دامنه برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامنه آنرا به نام خود ثبت نمود. برای ثبت دامنه مورد نظرتان از طریق آسان رایان اینجا را کلیک نمایید.

دوره فعال (Active):

در این دوره دامنه فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آن را تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار قبلی دامنه اضافه خواهد شد. همچنین مدت اعتبار دامنه نمی تواند بیش از 6 سال از تاریخ جاری باشد. برای تمدید دامنه های ir که در آسان رایان ثبت نشده است اینجا را کلیک نمایید و برای تمدید دامنه هایی که از طریق آسان رایان ثبت شده اند، وارد اکانت خود در آسان رایان شوید و از زیر منوی دامنه های من دامنه خود را تمدید نمایید. دامنه IR.

دوره منقضی (Expired) :

در صورتی که در دوره فعال دامنه تمدید نشود، در این دوره دامنه غیر فعال خواهد شد. در طول این دوره 30 روزه مالک دامنه می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامنه را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.

دوره قفل (Lock):

در این دوره 30 روزه مالک دامنه می تواند با پرداخت جریمه، قفل دامنه را باز و با پرداخت هزینه تمدید، دامنه را تمدید کند. پس از اتمام این دوره دامنه برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available در خواهد آمد.

دوره حذف (Pending Deletion) :

این دوره 1 الی 10 روز است. زمانیکه یک دامنه ir پس از گذشت 30 روز از حالت قفل یا دوره بازخرید خارج می شود، معلق شده و به صورت تصادفی ظرف مدت 1 الی 10 روز آزاد می گردد. نکته: بهتر است دامنه های خود را حداکثر 10روز قبل از تاریخ انقضا تمدید نمایید تا نگرانی بابت از دست رفتن دامنه خود نداشته باشید.  

ارزانترین قیمت ثبت و تمدید دامنه در ایران با آسان رایان

دیدگاهتان را بنویسید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آسان رایان می باشد